Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Suositellut työpaikat

Ylilääkäri Sisätaudit

Mahdollisuus päästä vaikuttamaan HUS Peijaksen sairaalan Sisätaudeilla ylilääkärinä! 

HUS Peijaksen sairaalassa on haettavana sisätautien ylilääkärin virka 1.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Valittu ylilääkäri toimii HUS Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikössä sisätautien linjajohtajan alaisuudessa.

Ylilääkärin tehtävänä on toimia Peijaksen sairaalan sisätautilinjan vastuulääkärinä. Hän johtaa ja kehittää sisätautien toimintaa Peijaksen sairaalassa sekä vastaa osaltaan erikoisalansa opetuksesta. Ylilääkärin keskeisenä tehtävänä on vastata sisätautilääkäreiden ja sisätauteihin erikoistuvien lääkäreiden rekrytoinnista sekä sijoittelusta eri osastoilla. Lisäksi ylilääkäri vastaa sisätautien palveluiden saatavuustavoitteiden toteutumisesta Peijaksen sairaalassa sekä toiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta.

Tehtävän oleellinen osa on kehittää sisätautien toimintaa Peijaksen sairaalassa siten, että asiakkaiden palvelutarpeet täyttyvät, kehitys- ja opetustoiminta jatkuvat dynaamisina, toiminta on taloudellisesti tehokasta ja osaamisen jatkuvuus on turvattu.Tehtävä edellyttää kykyä asiakaslähtöiseen johtamiseen ja kehittämiseen sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävän kelpoisuusehdot

Tehtävän mukaan joko erikoislääkärin pätevyys soveltuvalla erikoisalalla ja dosentin arvo soveltuvalla erikoisalalla sekä kokemus alan hallinto- tai johtamistehtävissä ja lisäksi laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä taikka erikoislääkärin pätevyys soveltuvalla erikoisalalla ja kokemus alan hallinto- tai johtamistehtävissä ja lisäksi laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Yhteystiedot

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ylilääkäri Juhani Kahri, puh. 050 427 2187 tai hallinnollinen ylilääkäri Jukka Tolonen, puh. 040 428 4741

Ylilääkäri Sisätaudit

HUS
Vantaa
Kokopäiväinen
Muu koulutustaso

Julkaistu 06.09.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus