Skip to main content

Yliopisto-opettaja/Yliopistonlehtori, tekniikan ala

Haemme tekniikan alan yliopisto-opettajaa / yliopistonlehtoria. Tehtävä sijoittuu Kuopion kampukselle ja alkaa 1.10.2022 tai sopimuksen mukaan. Lue lisää alta ja hae viimeistään 15.8.2022.

Tehtävä ja palkkaus  

Haluatko olla mukana käynnistämässä ja toteuttamassa tekniikan alan koulutusta Itä-Suomen yliopistossa? Haluatko olla uuden koulutusavauksen etulinjassa kehittämässä moderneja ratkaisuja perusopetukseen, jatkuvaan oppimiseen ja yritysyhteistyöhön?

Haemme osaavaa ja innostavaa yliopisto-opettajaa/yliopistonlehtoria suunnittelemaan ja toteuttamaan tekniikan koulutusta Itä-Suomen yliopistossa. Tässä tehtävässä työskentelet luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Yliopisto-opettajan/yliopistonlehtorin tehtävänä on:

 • tekniikan alan opetuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen yhteistyössä tiedekunnan opettajien ja tutkijoiden kanssa.
 • koulutuksen suunnitteluvaiheessa tekniikan alan yhteistyöverkoston ja työelämäyhteyden rakentaminen Itä-Suomen yliopiston ja yritysten välillä.
 • koulutussisältöjen suunnittelu yhdessä yritysten ja ammattikorkeakoulun kanssa, harjoittelupaikkaverkoston luominen, opiskelijoiden integrointi alueelle sekä materiaalipankin ja käytänteiden suunnittelu.
 • koulutuksen toteutusvaiheessa tehtävässäsi painottuvat opetus- ja ohjaustehtävät, opetussuunnitelmatyö sekä opiskelijatuutorointi tekniikan alan tutkinto-ohjelman mukaisesti.

Tehtävässä on myös mahdollisuus osallistua tieteelliseen tutkimustyöhön ja kehityshankkeisiin sekä tutkimushankkeiden ideointiin ja valmisteluun. Yliopisto-opettaja/yliopistonlehtori on osaltaan arvioimassa ja kehittämässä alan koulutusta ja jatkuvaa oppimista sekä oppimisympäristöjen ja –menetelmien käyttöä koulutuksessa.

Työtehtäväsi kohdistuvat teknillinen fysiikka -koulutusalalle, jonka keskeisiä sisältöjä ovat ilmakehäfysiikka, laskennallinen tekniikka, lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka sekä materiaalitekniikka. Tehtävään kuuluvien opetus- ja ohjaustehtävien ala määritellään tarkemmin tutkintotaustasi, osaamisesi ja kiinnostuksesi pohjalta. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä opettajien, viestinnän ja muiden asiantuntijoiden sekä ainejärjestöjen kanssa.

Tehtävä täytetään 1.10.2022 lukien tai sopimuksen mukaan toistaiseksi. Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Yliopisto-opettajan tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasoilla 4–5 ja yliopistonlehtorilla tasoilla 5-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Vaativuustasosta ja henkilökohtaisesta palkanosasta riippuen palkka työsuhteen alkaessa yliopisto-opettajalla on noin 3052 - 3716 €/kk ja yliopistonlehtorilla noin 3534 - 4997 €/kk.

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta  

Edellytämme sinulta

 • yliopisto-opettajalta ylempää yliopistotutkintoa tekniikan tai luonnontieteen alalta (mm. fysiikka, teknillinen fysiikka, sovellettu matematiikka) tai muulta tehtävään soveltuvalta alalta. Mikäli sinulla on alaan soveltuva tohtorintutkinto, tehtävänimikkeesi on yliopistonlehtori. Yliopistonlehtorin tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuvan tohtorintutkinnon lisäksi hyvä opetustaito.
 • hyvää käytännön perehtyneisyyttä opetustehtävän alaan. Käytännön perehtyneisyyden arvioinnissa on keskeistä opetus- ja ohjauskokemuksesi sekä opetuksen suunnitteluun ja sen toteuttamiseen liittyvät näkemyksesi, jotka esität opetusportfoliossasi.
 • hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Katsomme eduksi

 • monipuoliset tietotekniset valmiudet, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä yliopistopedagogiset opinnot/muut pedagogiset ansiot,
 • kokemuksen yritysyhteistyöstä, kokemuksen alaan liittyvästä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä ja/tai tutkimusrahoituksen hankinnasta,
 • näytöt tieteellisestä julkaisutoiminnasta tai muusta kehitystyön tulosten jakamisesta.

Tarjoamme sinulle 

 • mielenkiintoisen, merkityksellisen ja monipuolisen työtehtävän osana kansainvälistä, luovaa, osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoyhteisöä,
 • mahdollisuuden joustavaan monipaikkatyöhön,
 • Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluvat muun muassa kattava työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat ja Sykettä-liikuntapalvelut.

Hae näin  

Jätä hakemus viimeistään 15.8.2022 sähköisellä hakulomakkeella. 

 Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan

Kysymyksiä?  

Kyselyt 1.8. – 15.8. välisenä aikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa yliopistonlehtori Lasse Heikkinen, lasse.heikkinen@uef.fi, puh. 029 445 3318.

Lisätietoja hakemisesta ja hakuprosessista antaa  johdon assistentti Satu Turunen, satu.turunen@uef.fi, puh. 029 445 3031.

Lyhyesti Itä-Suomen yliopistosta ja luonnontieteiden tiedekunnasta  

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Työllistämme 2 750 henkilöä ja yliopistoyhteisöömme kuuluu noin 16 000 perustutkinto-opiskelijaa ja yli 27 000 aikuisopiskelijaa. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Tutkimuksemme on useilla aloilla maailman kärkeä. Tuotamme tutkittua tietoa avoimesti käytettäväksi ja kaikkien hyväksi. UEF on vaikuttavia tekoja, joilla on merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Tutustu yliopistoomme osoitteessa www.uef.fi.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion ja Joensuun kampuksilla. Tiedekunnan tehtävänä on harjoittaa korkeatasoista kansainvälistä tieteellistä tutkimusta ja tarjota siihen perustuvaa yliopistollista koulutusta luonnontieteiden ja metsätieteiden alalla.  Tiedekunta panostaa yliopiston strategian mukaisiin tutkimusalueisiin. Tiedekunnan tutkimus- ja oppimisympäristöt ovat kansainvälisiä, moderneja ja monitieteisiä. Tiedekunnassa on noin 4 400 perustutkinto-opiskelijaa ja 460 jatko-opiskelijaa. Henkilöstömäärä on noin 560. http://www.uef.fi/fi/lumet/

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti
Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti