Skip to main content

Yliopistoharjoittelija (viestintä)

TYÖPAIKAN ESITTELY

Rajavartiolaitos on sisäministeriön alaisuudessa toimiva ammattitaitoinen, luotettava ja yhteistyökykyinen sisäisen turvallisuuden viranomainen. Ylläpidämme ja kehitämme rajaturvallisuutta, meriturvallisuutta sekä kriisivalmiutta. Päätehtäviimme kuuluvat rajavalvonta, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, ympäristövahinkojen torjunta, kansainvälinen yhteistyö sekä maanpuolustus.

Rajavartiolaitos turvaa kansalaisten arkea kaikissa oloissa, joka päivä, vuorokauden ympäri, etenkin harvaan asutulla itärajalla sekä rannikolla ja saaristossa. Huolehdimme myös rajatarkastusten turvallisuudesta ja sujuvuudesta kaikilla rajanylityspaikoilla.

Helsingissä sijaitsevan esikunnan lisäksi Rajavartiolaitoksella on kahdeksan alueellista tai toiminnallista hallintoyksikköä.

Rajavartiolaitoksen upseerit koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa yhdessä puolustusvoimien upseerien kanssa. Raja- ja merivartijoille Rajavartiolaitoksella on oma koulutusjärjestelmänsä.

Haemme vuosittain avoimiin upseerin ja rajavartijan virkoihin kymmeniä uusia työntekijöitä. Siviilivirkatehtäviimme haemme jatkuvasti eri alojen asiantuntijoita.

Lisätietoja:

www.raja.fi

www.facebook.com/rajavartiolaitos

www.twitter.com/rajavartijat

www.instagram.com/rajavartiolaitos (@rajavartiolaitos)

www.linkedin.com/company/rajavartiolaitos-the-finnish-border-guard

Rajavartiolaitos on savuton työpaikka.

Rajavartiolaitoksen virkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän on Suomen kansalainen ja täyttää valtion virkamieslain (750/1994) 6 ja 8 §:ssä säädetyt valtion viran yleiset kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi hänen tulee olla elämäntavoiltaan nuhteeton ja luotettava.

Työpaikan tiedot: Suomenlahden merivartiosto, Vantaa

TEHTÄVÄN KUVAUS

Suomenlahden merivartioston esikunta hakee henkilöstötoimistoon harjoittelijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen. Virkapaikkana on Helsinki-Vantaan lentoasema.

Haemme yliopisto-opintojensa loppuvaiheessa olevaa viestinnän tai tiedotusopin opiskelijaa.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu osallistua vartioston sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, tilaisuuksien järjestelyihin, internetin ja intranetin päivityksiin, valokuvauksiin, Twitter- ja lehtijuttujen tekoon ja muokkaukseen. Lisäksi tehtäviin kuuluu rajatarkastusjärjestelyiden muutosten informoiminen kansalaisille.

VAATIMUKSET

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa sujuvan suomen kielen lisäksi myös hyvä ruotsin ja englannin kielen taito sekä B-luokan ajokortti.

Hakijan tulee olla opiskelija.

Tehtävässä on kiinteä euromääräinen kuukausipalkka 1 642,12 €.

Korkeakouluopintoihin liittyvä harjoittelu (yliopistoharjoittelija)

Määräaikainen (alle 12 kk).

Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Koeaika: Koeaika on 1,5 kuukautta.

ID: 26-1758-2021

WWW-osoite: http://www.raja.fi
Yhteystiedot: Marjo Peni, 029 542 6009, marjo.peni@raja.fi
Työpaikan osoite: 01530 VANTAA
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 31.01.2022 klo 16:00
Jätä hakemus: Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.

Postitse: Rajavartiolaitoksen esikunnan kirjaamo PL 3 (käyntiosoite: Vílhonvuorenkatu 6, 00500 Helsinki) 00131 Helsinki
Ilmoitus jätetty: 03.12.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11093822

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.

Yliopistoharjoittelija (viestintä)

Rajavartiolaitos
Vantaa
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 03.12.2021

Jaa työpaikkailmoitus