Lomakorvaukset ja lomaraha

Lomaa, rahaa vai molempia?

Lomakorvaukset ja lomaraha
Lomakorvaus

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa. Palkkaan kuuluvat luontoisedut on maksettava vähentämättöminä. Vuosilomapalkka maksetaan ennen loman alkamista. Jos loma on jaettu osiin, pitää ennen kunkin lomajakson alkamista maksaa sitä vastaava palkan osa.

Vuosilomapalkan laskentatapa riippuu siitä, sovelletaanko työntekijään 14 päivän vai 35 tunnin ansaintasääntöä. Tämän lisäksi vuosilomapalkan laskentaan vaikuttaa työntekijän palkkausmuoto. Lomapalkan perusteena on loman tai sen osan alkaessa työsopimukseen tai työehtosopimukseen perustuva viikko- tai kuukausipalkka (ns. lomallelähtöhetken palkka). Palkkaan kuuluvat luontoisedut on oikeus saada sellaisenaan vuosiloman ajalta. Tällaisia etuja ovat esimerkiksi puhelin-, auto- ja asuntoetu. Työnantaja ei voi korvata näitä luontoisetuja rahalla. Jos työntekijä sen sijaan käyttää työnantajan tarjoamia lounasseteleitä, hänellä ei ole oikeutta saada lounasseteleitä eikä vastaavaa rahakorvausta vuosilomansa aikana. Tarkempaa tietoa ja esimerkkejä vuosilomapalkan laskemisesta löydät esim. Toimihenkilöunionin sivuilta.

Lomakorvaus kuuluu myös kesätyöntekijälle

Myös kesätyöntekijät kuuluvat yleensä vuosilomakorvauksen piiriin. Lomapäiviä ei kesätyösuhteessa pidetä vapaapäivinä, vaan lomapäivistä maksetaan korvaus viimeisen palkan yhteydessä. Lomakorvausta ei sisällytetä peruspalkkaan, vaan se maksetaan eriteltynä varsinaisen palkan päälle.

Lomaraha (lomaltapaluuraha)

Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin vaan joko työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai työsopimukseen. Työntekijällä ei siten ole ilman eri sopimusta oikeutta lomarahaan.
Lomarahaa (lomaltapaluurahaa) maksetaan vakiintuneen käytännön mukaan 50% lomapalkan määrästä. Lomarahan maksamiskäytäntö voi kuitenkin vaihdella toimialoittain. Lomaraha maksetaan yleensä sen palkanmaksun yhteydessä, jolloin työntekijän palkka lomaltapaluupäivältä maksetaan tai olisi maksettu, jos hän olisi palannut työhön, tai se voidaan maksaa vuosilomapalkan yhteydessä. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi voi myös olla mahdollista tietyin edellytyksin. Työntekijällä ei ole subjektiivista oikeutta vaihtaa lomarahaa vapaaksi vaan lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on sovittava työnantajan kanssa.

TALLENNA CV Monsteriin.
Katso tästä Monsterin sivuilla julkaistut UUSIMMAT TYÖPAIKAT.