Minkä pituinen CV:n tulisi olla

Minkä pituinen CV:n tulisi olla

"Kuinka pitkä CV:ni tulisi olla ja mitä kaikkea siihen kirjoitan?" on yksi yleisimpiä työnhakijoiden kysymiä kysymyksiä. Yleisenä ohjeena CV:n pituudesta on käytetty pituutta yksi A4.

Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, ja niin on muuttunut käsitys CV:n ideaalipituudestakin. Ohjenuorana voisikin pituuden sijaan pitää sitä, että CV:n on oltava tarpeeksi houkutteleva saadaksesi kutsun työhaastatteluun. Tämä saattaa kuulostaa epämääräiseltä ohjeelta, mutta pituudelle ei ole yhtä sääntöä, joka toimisi kaikille. CV:n ideaalipituus voi vaihdella muun muassa toimialan, työtehtävän tai tehtävän vaatimusten mukaan.

Voit pitää seuraavat seikat mielessäsi, kun mietit CV:si pituutta:

CV:si tehtävä on markkinoida osaamistasi, ei olla elämänkertasi. Pyri siis pitämään CV:si lyhyenä ja ytimekkäänä ja keskity avaamaan osaamisesi. Jätä pois CV:stäsi ne kohdat, jotka eivät ole oleellisia hakemasi työtehtävän kannalta. CV:si pitäisi olla myyvä ja sen tulisi vastata työnantajan työtehtävälle asettamia vaatimuksia ja toivomuksia. Voit aina kertoa itsestäsi lisää haastattelussa.

On tavallista, että työnantajat tai rekrytoijat käyvät läpi kymmeniä tai jopa satoja CV:tä avointa tehtävää täyttäessään. Ensimmäinen CV:n läpikäynti voi olla pintapuolinen lyhyt katsaus ennen kuin päätetään, mitkä CV:stä ovat kiinnostavia jatkon kannalta. Varmista siis, että CV:si on selkeä ja siitä ovat helposti löydettävissä ne vahvuutesi, jotka varmistavat sinulle paikan haastatteluun.

Yhden sivun CV on riittävä jos:
  • Sinulla on alle 10 vuotta työkokemusta.
  • Suunnittelet uranvaihtoa ja vanhalla työkokemuksellasi ei ole niin paljon merkitystä uuden tehtävän kannalta.
  • Olet ollut saman työnantajan palveluksessa yhdessä tai kahdessa eri tehtävässä.

Harkitse kahta sivua jos:
  • Sinulla on vähintään 10 vuotta työtehtävään liittyvää työkokemusta.
  • Ala edellyttää esim. teknistä osaamista, ja haluat listata osaamistasi todistaaksesi pätevyytesi.
  • Laita tärkeimmät tiedot ensimmäiselle sivulle ja käytä esimerkiksi liitettä, jossa on tarkemmin lueteltu osaamisalueesi. Sivunumerointi sekä yhteystietojen lisääminen myös toiselle sivulle auttavat pitämään CV:si koossa. Tarvittaessa voit hyödyntää vain CV:si ensimmäistä sivua.


Harkitse kolmea tai useampaa sivua, jos:
  • Olet johtaja tai asiantuntija, jolla on pitkä työkokemus.
  • Sinulla on laaja lista julkaisuja, asiantuntija puheenvuoroja, ammatillisia kursseja, lisenssejä tai patentteja.

Mikäli CV koostuu useammasta sivusta, laita tärkeimmät asiat järjestykseen ensimmäisille sivuille ja lisää listaukset/luettelot liitteiksi. Näin voit helposti päättää siitä, haluatko lähettää koko CV:n liitteineen tai vain esimerkiksi kaksi ensimmäistä sivua.

Varmista nyt, että työnantaja voi löytää myös sinut, TALLENNA CV Monsteriin.

Katso tästä Monsterin sivuilla julkaistut UUSIMMAT TYÖPAIKAT.