Aikuisena opintielle

Aikuisena opintielle

Tunnetko olevasi väärällä alalla? Eikö alaltasi löydy töitä? Vai jäikö koulu kesken? Ei hätää, aikuisenakin voi opiskella uuden ammatin.

 

Tutusta ja turvallisesta työstä on vaikea luopua, vaikka siihen ei olisikaan tyytyväinen. Kun on vuosien työkokemus takana, uudella alalla aloittaminen todennäköisesti merkitsisi tulotason putoamista. Mieltä painaa myös epäonnistumisen pelko. Mitä, jos ei uudessa ammatissa pärjää tai ei saa edes tilaisuutta kokeilla työtä?

 

Alanvaihto ei ole taikakeino elämänlaadun parantamiseen. Ilman harkintaa, ja perusteellista mahdollisuuksien selvittämistä siihen ei kannatakaan ryhtyä. Joskus motivaatio kohenee omaa asennetta tarkistamalla, työpaikkaa vaihtamalla tai opiskelemalla työn ohessa uusia taitoja, jotka auttavat saamaan enemmän irti nykyisestä tehtävästä.

 

Jos alan vaihto kaikesta huolimatta kangastelee mielessä, ota selvää, mitä se sinun kohdallasi tarkoittaisi. Monet käytännön pulmat, kuten suuri asuntolaina, lastenhoito tai puolison epäsäännölliset työajat tai epävarma työtilanne pidättelevät opiskelunhaluisia turhaankin. Pankit ovat perustelluista syistä myöntäneet lyhennysvapaita vuosia asuntolainoista ja opiskelu on työntekoon rinnastettava syy päivähoitopaikan saamiselle. Myös opinto- ja asumistukea voi saada aikuinenkin opiskelija. Työnvälitystoimistot ja KELA:n paikallistoimistot voivat neuvoa tukien suhteen.

Uuteen ammattiin voi opiskella vähitellen, työn ohessa tai työnantajan tarjoaman koulutuksen avulla. Koulutushalukkuudestaan kannattaa puhua työnantajan kanssa, koska varsinkin suurissa yrityksissä voi vaihtaa osastolta toiselle, ja oppia uuden tehtäväalueen. Etenkin, jos on valmis tukemaan muutosta vapaa-aikana käytävillä kursseilla tai omaehtoisella opiskelulla.

 

Työn ohessa opiskeleminen vaatii itsekuria. Opiskeluohjelman suunnittelussa kannattaa olla realisti, ja jättää pelivaraa odottamattomille tapahtumille. Monta viikkoa kestävä flunssa, yllättävät työkiireet tai sinänsä iloisetkin perhetapahtumat voivat sotkea aikataulun pahan kerran.

 

Olipa sitten kiinnostunut tutkintoon tähtäävästä opiskelusta tai täydennyskoulutuksesta, tietoa koulutuspaikoista saa työvoimatoimistoista ja netistä. Tilastokeskuksen selvityksen mukaan vuonna 2006 yli 1,7 miljoonaa suomalaista osallistui erityisesti aikuisille suunnattuun koulutukseen. Tutkintojen parissa uurastavien ja työpaikan kouluttamien henkilöiden lisäksi omaehtoisesti opiskelee niin moni, että aikuisopiskelijoiden kokonaismäärän arveltiin hipovan kahta miljoonaa. Elämänikäinen oppiminen on siis arkipäivää.

Jos työsuhde on kestänyt yli vuoden, voi hakea työnantajalta opintovapaata. Siihen on oikeus myös useampia työsopimuksia omaava henkilö, joka on ollut palveluksessa yli vuoden. Hakemus pitää tehdä kirjallisesti viimeistään 45 työpäivää ennen opintojen alkamista, jos opinnot kestävät yli viisi vuorokautta. Hakemukseen pitää merkitä koulutusaika ja –muoto, oppilaitos tai opintojen järjestäjä, tutkinnosta tarvitaan todistus tutkintoon ilmoittautumisesta ja itseopiskelussa opintosuunnitelma ja ohjaava opettaja.

 

Maksimissaan opintovapaata voi saada kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Vapaata voi pitää lyhyissä jaksoissa tai jopa puolikkaita työpäiviä. Tarkempia ohjeita kannattaa kysyä Työvoimatoimistosta.

 

Aikuisopintotukea haetaan KELA:n paikallistoimistosta, ja se on tarkoitettu 30-54 –vuotiaille päätoimisesti opiskeleville. Opintojen pitää kuitenkin kestää vähintään kaksi kuukautta yhtäjaksoisesti.

 

Lisätietoa: www.kela.fi, www.mol.fi