Skip to main content

Edessä työhönottotestit?

Edessä työhönottotestit?


Työnhaun yhteydessä psykologisilla testeillä tarkoitetaan menetelmiä, joiden avulla pyritään saamaan puolueetonta ja haastattelua syvällisempää tietoa esimerkiksi hakijan kyvyistä, persoonasta, vuorovaikutustaidoista, voimavaroista ja kehittymispotentiaalista.

Testit sisältävät usein erilaisia osioita: esimerkiksi itsearviointia, erilaisia kysymyssarjoja tai grafologiaan perustuvia testejä. Ollakseen luotettava, psykologisen testin tulee olla luotettava, standardoitu ja sen tuottamien tuloksien tulee olla vertailukelpoisia keskenään. Myös tuloksien tulkinta vaatii ammattitaitoa.

Erilaisia testivälineitä
Arvioitaessa työnhakijan soveltuvuutta työtehtävään, käytetään yleisesti testivälineinä:

  • kykyjä ja erityistaitoja luotaavia menetelmiä (esim. kielellistä tai matemaattista kyvykkyyttä mittaavat testit)
  • persoonallisuutta ja luonteenpiirteitä tutkivia testejä (esim. kysymyslomakkeet tai -sarjat sekä erilaiset piirrostehtävät)
  • kehittymispotentiaalia, yhteistyö-, vuorovaikutus- tai esimiestaitoja arvioivia välineitä
  • todellisia työtilanteita jäljitteleviä tilannesimulaatioita.


Jännittääkö testaus?
On täysin luonnollista jännittää testaustilannetta. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei testeihin ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Testitilanteessa kannattaa yrittää pysytellä tyynenä jännityksestä huolimatta. Mikäli jokin osio tuntuu menevän täysin penkin alle, älä lannistu, vaan pyri keskittymään seuraaviin asioihin entistäkin valppaammin.

Testipäivään kannattaa valmistautua nukkumalla hyvin edellisenä yönä. Testipäivää ei kannata sinnitellä läpi syömättä ja juomatta: verensokerin laskeminen madaltaa suorituskykyäsi!

Mikäli et tule valituksi työtehtävään testauksen jälkeen, ei sinussa välttämättä ole mitään vikaa. Kenties työtehtävä ja kyseinen työyhteisö eivät vain olleet sopivia sinulle, persoonallesi ja elämäntilanteeseesi. Älä anna testituloksen lannistaa, vaan ryhdy heti kartoittamaan uusia työmahdollisuuksia. Kannattaa myös muistaa, että psykologiset testit ovat suuntaa antavia, eivätkä työnantajat perusta valintojaan yleensä koskaan pelkkiin testeihin.

Varmista nyt, että työnantaja voi löytää sinut, TALLENNA CV Monsteriin.

Katso tästä Monsterin sivuilla julkaistut UUSIMMAT TYÖPAIKAT.


Back to top