Etätyö kiinnostaa

Etätyö kiinnostaa

Mikä etätyössä houkuttelee? Miksi sitä ei tehdä enemmän?

Etätyössä houkuttelee vapaus valita työaikansa ja tapansa itse. Aikaa säästyy työmatkoissa, ja onhan se ekologistakin. Rauhaa ja keskittymistä vaativat tehtävät houkuttelevat myös jossakin määrin eristäytymään työyhteisöstä. Työpaikoilla monisivuisen raportin kirjoittaminen on toisinaan mahdotonta, jos puhelin soi tauotta, kollega kaipaa apua ja päivää rytmittävät lukuisat palaverit ja asiakastapaamiset. Etätyöpäivät koetaankin tehokkaiksi juuri työrauhan vuoksi.

Suomi on kansainvälisessä vertailussa etätyön edelläkävijöitä. Välimatkat maassamme ovat pitkiä, tietokoneet ja –verkot ovat lähes kaikkien ulottuvilla, koulutus on korkeatasoista ja työ on maantieteellisesti ja organisaatioiden ja henkilöstönkin näkökulmasta epätasaisesti jakautunut. Eniten etätyötä tekevät erittäin vaativissa asiantuntijatehtävissä ja ylimmässä johdossa työskentelevät.

Etätyön suurin este lienevät asenteet ja vanhat toimintamallit. Itsenäiseen ja pitkäjänteiseen työhön on totuttu jo opiskeluaikana, joten ohjauksen ja valvonnan tarpeen ei tulisi olla etätyön esteenä. Tietoliikenneyhteydet mahdollistavat pääsyn tarvittaviin tietoihin ja yhteydenpidon yhteistyökumppaneihin.

Etätyöksi luonnehditaan usein muualla kuin työpaikalla tehtyä työtä. Laki ei tunne etätyöläistä, vaan erottelee yrittäjänä tehdyn työn ja työsuhteessa tapahtuvan työn. Yrittäjä vastaa itse ennakonpidätyksistä, eläkemaksuista ja laitehankinnoista. Työsuhteessa olevaa etätyöläistä koskee yleisesti ottaen työsopimuslaki kuten työpaikalla työskentelevää henkilöäkin. Työsuhteessa olevaa etätyöläistä koskee työaikalaki, hän saa sairasajaltaan palkkaa ja on oikeutettu muihinkin työsuhteen mukanaan tuomiin etuisuuksiin kuten lomiin ja työterveyshuoltoon. Työnantaja vastaa työvälinehankinnoista

Etätyöksi sopivat erityisen hyvin tiedon käsittelemiseen liittyvät tehtävät. Tietokantojen ja rekistereiden ylläpito, tekstinkäsittely, sekä atk-suunnittelu ja ohjelmointi hoituvat etätyönäkin. Tiedotus-, viestintä- sekä tutkimus- ja selvitystyössä on paljon etätyöksi sopivia alueita.

Etätyöläinen ei välttämättä työskentele olohuoneen nurkassa. Monet päätoimisista etätyöläisistä hakeutuvat yhteisöihin, jakavat kuluja ja saavat mahdollisuuden verkostoitua sekä tukea toinen toistaan.

Jos etätyö on säännöllistä, sen ehdoista on hyvä sopia työnantajan kanssa. Satunnaisten ylitöiden hoitamiseen riittää todennäköisesti kannettava tietokone, mutta säännölliseen työhön tarvitaan todennäköisesti muutakin. Verkkoyhteys käyttömaksuineen, kotikone, ohjelmistot ynnä muut tarvikkeet maksavat pitkän pennin. Sopimus etätyöstä on hyvä tehdä myös sen vuoksi, ettei ajankäytöstä synny epäselvyyttä. Kun yhteistyökumppanit tietävät, koska etätyöläisen tavoittaa ja mistä, ei synny turhia puheita tai väärinkäsityksiä. Etätyönä hoidettavista tehtävistä ja työmääristä pitäisi myös neuvotella etukäteen.

Etätyöläinen on haavoittuva lenkki tietoverkossa. Tietoturvasta kannattaa huolehtia, koska kotikoneet joutuvat yhä useammin tietomurtojen kohteeksi. Viimeaikoina tietokoneviruksista on tullut todellinen riesa, joten virustorjuntaohjelmat ja ohjelmistopäivitykset ovat todella tarpeen myös etätyöläiselle.

Lähde: Akava