Miten erottautua työnhakijana?

Miten erottautua työnhakijana?
Kuinka erottua työnhakijana tilanteessa, jossa yhteen avoinna olevaan paikkaan saattaa tulla jopa satoja hakemuksia? Kuinka välttää pahimmat virheet työnhaussa?

Johtamisen ja henkilöstöratkaisujen asiantuntijayritys MPS:n Senior Partner Toni Koskinen on työuransa aikana lukenut tuhansia CV:eitä ja hakemuskirjeitä. Lähtökohtina ja hakemusmassan läpikäynnin kriteereinä ovat aina oikeanlainen osaaminen ja työkokemus. Jos nämä asiat ovat kunnossa, mikä on se viimeinen silaus, jonka avulla työnhakija voi erottua muista hakijoista?

"Massasta erottuminen on haastavaa ja siinä kannattaa olla melko varovainen. On otettava huomioon sen työpaikan organisaatiokulttuuri, johon on hakemassa. Hakemus voi olla hyvinkin erilainen, jos henkilö hakee töihin mainostoimistoon tai jos henkilö on hakemassa työtä hieman perinteisemmästä organisaatiosta", Koskinen ohjeistaa.

Selkeys ja kohdennettu näkökulma ovat valttia
Rekrytoinneista vastaavat henkilöt saattavat käydä yhdenkin rekrytoinnin aikana läpi satoja CV:eitä ja hakemuskirjeitä. Suuresta massasta nousevat Koskisen mukaan esiin parhaiten selkeät ja helppolukuiset CV:t sekä hakemukset. Kielteisellä tavalla huomiota herättävät hakemukset, joista näkee, että hakija on lähettänyt samaa hakemusta useaan eri paikkaan.

Mitä sitten tulisi kertoa itsestään hakemuskirjeessä ja mitä puolestaan CV:ssä? Hyvä perussääntö on Koskisen mukaan se, että hakemuksen voi ajatella myyntiesitteenä. CV:tä puolestaan voi verrata tuotekuvaukseksi osaamisestaan.

Ole täsmällinen kertoessasi osaamisestasi
Yksi pahimmista karikoista CV:n ja hakemuksen laatimisessa on olettaa lukijaltaan liikaa. Hakemusta lukeva ei kuitenkaan osaa arvata työhistoriastasi ja osaamisestasi yhtään sen enempää kuin mitä itse kerrot.

"Hyvä hakemus antaa vastaukset työpaikkailmoituksessa esitettyihin odotuksiin ja toiveisiin. Hakemus ei myöskään saa olla liian pitkä. Kannattaa kuitenkin välttää luettelomaisuutta ja avata selkeästi omia saavutuksiaan. Esimerkiksi markkinointipäällikön toimenkuva voi pitää sisällään hyvinkin erilaisia asioita, organisaatiosta riippuen."

Kielitaidosta kerrottaessa määritelmä "hyvä" ei vielä anna kovinkaan kattavaa kuvaa osaamisesi tasosta. Jos olet käyttänyt työkielenäsi englantia, se kannattaa avata lukijalle. Hakemuksesta tulee myös käydä ilmi myös se, miksi olet hakenut juuri kyseiseen paikkaan.

Miten ilmaista työttömyysjaksot CV:ssä? Tänä päivänä työsuhteet ovat katkonaisia ja väliin mahtuu usein myös työttömyysjaksoja. Millä tavalla nämä aukkokohdat kannattaa ottaa huomioon CV:tä laatiessaan? MPS:n Toni Koskisen mukaan CV ei saisi herättää lukijassaan turhia kysymyksiä. Pahinta on, jos lukijalle syntyy mielikuva siitä, että työnhakija yrittää salata jotain.

Esimerkiksi työttömyysjaksot, kouluttautuminen tai vaikkapa äitiysloma kannattaa avata CV:seen tai hakemuskirjeeseen avoimesti. Näin työnantaja saa selkeän kuvan työhistoriasi eri vaiheista.

Valmistaudu huolella!
Varmistaaksesi myönteisen erottumisen haastattelutilanteessa, kannattaa muistaa muutama perusasia: Jännittäminen on luonnollista ja myös haastattelijat ymmärtävät sen. Jännittämistä voi kuitenkin lieventää huolellisella ennakkovalmistautumisella.

"Varmista, että olet selvillä siitä, mihin paikkaan ja millaiseen työyhteisöön olet hakeutumassa. Selvitä myös, mitä sinulta odotetaan ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys omasta itsestäsi ja motiiveistasi. Kannattaa myös miettiä ennakkoon mahdollisia lisäkysymyksiä, joita voit esittää työnantajalle."

Pelkkä osaaminen ei riitä, vaan siitä tulee osata myös viestiä oikealla tavalla. Kannattaa myös kuunnella tarkkaan, mitä työnantajalla on tarjottavanaan.

Kuka valitsee ja kenet?
Työsuhde on aina kahden kauppa. Koskisen mukaan työnhakijan ja työnantajan välinen asetelma on tällä hetkellä vahvassa muutostilassa.

"Taloudellisesta tilanteesta huolimatta on selkeästi nähtävissä, että työnhakijat tulevat haastattelutilanteeseen enenevässä määrin kuulemaan sitä, onko kyseinen paikka sopiva juuri minulle. - Ei siis enää niinkään, että he tulisivat vain perustelemaan sitä, miksi haluavat kyseisen paikan. Työnhakijat ovat kiinnostuneita tietämään esimerkiksi, millainen johtamiskulttuuri rekrytoivassa yrityksessä on. Selkeästi on nähtävissä kehitys, jossa rekrytointitilanteessa yrityksen sijaan valinnan tekee työnhakija", Koskinen summaa.

Sanna Suonpää

Katso tästä Monsterin sivuilla julkaistut UUSIMMAT TYÖPAIKAT.

Onko palkkasi ajan tasalla? Mikä on sopiva palkkapyyntö uutta työpaikkaa hakiessa? PALKKALASKURI auttaa sinua arvottamaan osaamisesi.