Palkkasuositukset vastavalmistuneille

Palkkasuositukset vastavalmistuneille


Palkkauksen perustan muodostavat eri alojen työehtosopimukset. Niissä määritellään kunkin alan vähimmäispalkat. Palkkauksessa otetaan huomioon tehtävien vaativuus ja vastuullisuus, työntekijän pätevyys, työn tulos ja sen edellyttämä koulutus.

Alle on koottu eri alojen ja liittojen palkkasuosituksia vastavalmistuneille.

Agronomiliiton suositukset perustuvat palkkatilastoihin. Pääasiassa sopivan palkkatason määrittelyyn käytetään liiton omia tutkimuksia, jotka tehdään vuosittain (työmarkkinatutkimus sekä vastavalmistuneiden ja opiskelijoiden työmarkkinatutkimukset). Yksityis- ja neuvontasektorin vähimmäispalkkasuositus vastavalmistuneelle on 3 200 euroa/kk. Palkkasuositukset ovat aina ohjeellisia. Ne koskevat yksityis- ja neuvontasektoria, omaan opintoalaan liittyvää työtä. Palkkaukseen vaikuttavat myös työn vaativuus, paikkakuntakohtaiset erot, aikaisempi työkokemus sekä mahdolliset lisäopinnot. Lisätietoa esim. palkkasuosituksista saat täältä.

Ekonomiliiton vastavalmistuneen alkupalkkasuositus vuodelle 2013 on 3050 – 3400 €/kk koulutusta vastaavissa, vakituisissa ei-esimiestehtävissä, kun opiskeluajalta ei ole pitkäaikaista työkokemusta. Suositus koskee kokonaisansioita ilman tulospalkkausta. Lisätietoa esim. kesätyöpalkkasuosituksista saat Ekonomiliiton kotisivuilta.

Lakimiesliiton vuosittain päätettävä palkkasuositus on päivitetty liiton uusien palkkatutkimusten mukaisesti. Vastavalmistuneen oikeustieteen maisterin vähimmäispalkkasuositus vuodelle 2013 on 3950 euroa kuukaudessa.

Oikeusnotaarin vähimmäispalkkasuositus on 3060 euroa kuukaudessa. Vuonna 2012 vähimmäispalkkasuositus oli 3010 euroa kuukaudessa.

Liiton palkkasuositukset perustuvat Lakimiesliiton palkkatutkimukseen. Liiton suositusta käytetään pohjana vastavalmistuneita juristeja palkattaessa monissa asianajotoimistoissa, järjestöissä ja yrityksissä. Lisätietoa esim. opiskeluajan palkkasuosituksista saat Lakimiesliiton kotisivuilta.

Kunta-alan palkoista, ammateista ja tutkinnoista saat Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ohjelmien avulla helposti tietoa kunta-alan ammattinimikkeistä, keskiansioista ja koulutuksesta. Palkkatiedot ovat lokakuulta 2012, jolloin kunta-alan kokonaisansiot olivat keskimäärin 3015 euroa/kk. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkka- ja koulutustietoihin yli 300 000 kokoaikaisesta kuukausipalkkaisesta. Siirry Kuntatyönantajat.fi sivuille.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (ennen Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry) on akavalainen etu- ja palvelujärjestö, joka edustaa eri yhteiskunta-alan tutkinnon suorittaneita tai alaa opiskelevia sekä yhteiskunnallisilla aloilla työskenteleviä korkeakoulutettuja. Jäsenistö työskentelee asiantuntija- ja esimiestehtävissä valtiolla, yrityksissä, järjestöissä, kunnissa ja yliopistoissa. Liiton alkupalkkasuositus vuonna 2012 yksityisen sektorin palvelukseen sijoittuvalle vastavalmistuneelle maisterille on 3 120 e/kk. Suositus koskee nimenomaan yksityistä sektoria. Julkisen sektorin palkkaus perustuu pääosin tehtäviin sidottuihin taulukkopalkkoihin ja palkkahinnoitteluun. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella palkkataso on matalampi. Lisätietoa esim. kesätyöpalkkasuosituksista saat täältä.

Tehy:n (terveys- ja sosiaalialan koulutetun henkilöstön ammattijärjestö) mukaan hoitohenkilöstön palkkausjärjestelmiä on kehitetty ja uudistettu 2000-luvulla. Kiinteistä taulukkopalkoista on luovuttu ja palkkaus perustuu työtehtävien vaativuuteen. Palkka muodostuu mm. seuraavista osaelementeistä
  • koulutuksen/pätevyyden mukainen peruspalkka (minimipalkka)
  • tehtävien vaativuus ja vastuullisuus määrittelevät todellisen tehtäväkohtaisen palkan
  • ammatin hallinta ja työtulokset
  • palvelusaika
  • epämukavien työaikojen korvaukset
  • muut sopimuskohtaiset lisät ja palkkiot.
Palkkauksen minimitasosta sovitaan työehtosopimuksilla. Kunta, valtio ja suurimmat yksityisalat ovat uusineet palkkausjärjestelmänsä, ensimmäisenä kunta-ala. Lisätietoa palkoista ja palkkioista saat Tehyn sivuilta ja Kuntatyonantajat.fi -sivuilta.

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK:in alkupalkkasuositus 3510 euroa/kk.perustuu työmarkkinatutkimuksen ja valmistuvien kyselyn toteutuneisiin peruspalkkoihin sekä virallisiin ennusteisiin tulevasta suhdanne- ja palkkakehityksestä. Suositus on voimassa 1.6.2013 - 30.11.2013. Alkupalkkasuositus koskee asiantuntijatehtäviä, joissa viikkotyöaika on 37,5 tuntia. Alkupalkat ovat suositusta korkeammat vaativimmissa tehtävissä, joillakin aloilla mm. kaupallisella alalla, pitempää työaikaa tekevillä, paljon työkokemusta omaavilla sekä pääkaupunkiseudulla. Lisätietoa www.tek.fi.

TRAL painottaa palkan määrittelyssä hakijan yksilöllisiä tietoja ja taitoja. Palkat vaihtelevat jonkin verran alueellisen työvoiman kysynnän mukaan. Pääkaupunkisedun korkeammat elinkustannukset myös edellyttävät korkeampaa palkkatasoa. Vaihtelua on myös havaittavissa toimialoittain. Korkeimmat ansiot työuraansa aloittavilla tradenomeilla ovat tietojenkäsittelypalvelu-, tietoliikenne-, ja joillakin teollisuuden aloilla. Vastavalmistuneiden tradenomien palkkasuositus on 2300 - 2900 €/kk. Suositus koskee koulutusta vastaavissa tehtävissä toimivia. Lisätietoa esim. opiskeluajan palkkasuosituksista saat Tradenomiliiton kotisivuilta.

Uuden Insinööriliiton ohjepalkkataso perustuu liiton tekemiin palkka-tutkimuksiin. Vastavalmistuneen alkupalkkasuositus vuodelle 2010 vaihtelee työkokemuksesta riippuen välillä 2650-3300 €. Palkkasuosituksia sovelletaan insinöörikoulutusta vastaaviin tehtäviin. Palkkataso riippuu ensisijaisesti tehtävän vaativuudesta. Lisätietoa kokemustasojen määrittelystä saat liiton kotisivuilta.

Toimihenkilöliitto ERTO on yksityisellä sektorilla työskentelevien asiantuntijoiden ja palveluammattilaisten ammattiliitto. ERTO tekee tutkimustietoon perustuvia palkkasuosituksia toimialoille, joilla ei vielä ole työehtosopimusta. Palkkasuosituksissa kerrotaan alan tehtävänimikekohtainen peruspalkkataso ja annetaan suositus palkankorotusten suuruudesta ja korotusajankohdista. ERTO antaa palkkasuositukset liikuntakeskuksiin & kuntosaleille, markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedian aloille, eläintenhoitotyöhön ja toimistotyöhön.

ERTOn antamat palkkasuositukset