Parempi palkka puhumalla?

Parempi palkka puhumalla?

Raha-asioista puhuminen koetaan usein epämukavaksi osuudeksi työhaastattelussa. Niinpä moni hakija hyväksyy työnantajan ensimmäisen tarjouksen, ja huomaa ikäväkseen työskentelevänsä kollegoitaan heikommalla palkalla.

Työnantaja selvittää hyvin tarkkaan, minkälaisen henkilön hän palkkalistoilleen ottaa. Työntekijällä on yhtäläinen oikeus saada tietoa siitä, mitä työskenteleminen yrityksessä merkitsee. Työntekijä antaa aikansa ja osaamisensa työnantajan käyttöön palkkaa vastaan. Kyselemistä ei kannata arastella, koska palkkaneuvottelut voi käydä hyvinkin positiivisessa hengessä. Jopa niin, että ammattimainen vaikutelma syvenee.

Jos palkkauksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä keskustellaan riittävän perusteellisesti, pystyy paremmin arvioimaan palkkaa suhteessa työn vaativuuteen. Keskustelun voi avata kysymällä, mitkä asiat houkuttelevat työskentelemään juuri tässä yrityksessä. Kannattaa myös kysyä, mitä tavoittelemaasi tehtävää hoitaville yleensä maksetaan, ja kuinka paljon yritys on valmis maksamaan juuri sinun osaamisestasi

Palkkakeskusteluun kannattaa valmistautua hyvin. Amerikkalaistutkimuksen mukaan järjestelmällinen valmistautuminen, ja palkka-asioiden selvittäminen työhaastattelussa, tuo jopa 10-20 prosentin korotuksen alkupalkkaan.

Kun tietää, mitä alalla yleensä maksetaan saman tyyppisessä tehtävässä, rahasta puhuminen helpottuu. Palkkavertailuihin on siis syytä tutustua. Kannattaa myös selvittää muiden etuisuuksien osuutta ja merkitystä alan palkkauksessa.

Palkankorotuskäytännöt ja niiden yhteys työsuoritukseen on hyvä selvittää ennen työtarjouksen hyväksymistä, koska palkkakehityksen pysähtyminen on yleisimpiä syitä työpaikan vaihtoon. Mitä useammat asiat pystytään pukemaan numeeriseen muotoon, sen vähemmän jää sattuman varaan. Se, että palkkakehitys on sidottu työsuoritukseen, ei riitä. Mitkä ovat tavoitteet ja kuinka paljon maksetaan, jos ne saavutetaan? Täytyy kuitenkin muistaa, että kompensaatio on useimmiten sidottu yrityksen menestykseen.

Pettymyksiä tulee etuisuuksien suhteen varsin usein. Leasing-autoa ei voikaan valita itse, vaan saa yrityksestä lähteneen työntekijän kaltoin kohdellun kulkuneuvon riesakseen. Lomarahoja ei makseta yrityksessä lainkaan. Työterveydenhuolto ei katakaan fysioterapiaa tai erikoislääkärikäyntejä, kuten edellisessä työpaikassa.

Jos tarjottu palkka vaikuttaa alhaiselta, syy pitäisi selvittää. Nouseeko palkka koeajan jälkeen, onko tehtävä suppeampi kuin muissa vastaavissa yrityksissä tai tarjotaanko muita etuja, joiden katsotaan paikkaavan alempaa palkkatasoa. Epätavallisen kallis ja antoisa koulutusjakso voi olla hyväkin syy tinkiä palkkatoiveestaan.

Johanna Koivunen
Tmi Selvä juttu