Työsopimuksen irtisanominen työntekijän toimesta

Työsopimuksen irtisanominen työntekijän toimesta

Hae työpaikkoja        Lue lisää artikkeleitaTyöntekijä voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen ilman laissa määrättyjä perusteita. Työntekijän on ainoastaan noudatettava häntä sitovaa irtisanoutumisaikaa. Määräaikainen työsopimus ei pääsääntöisesti kuitenkaan ole irtisanottavissa sen paremmin työntekijän kuin työnantajankaan puolelta. Purkaminen onnistuu kyllä määräaikaisenkin sopimuksen osalta, jos purun edellytykset täyttyvät.

Irtisanomisilmoitus

Työntekijän on toimitettava irtisanomisilmoitus työnantajan edustajalle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Tällaisen ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on lähetetty. Irtisanoutumista ei tarvitse perustella. Irtisanomisaikana työntekijän on tehtävä työnsä normaalisti ja hän saa tältä ajalta normaalin palkan. Kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta on hyvä löytyä ainakin seuraavat asiat:

 • Oma nimesi ja yhteystietosi
 • Vastaanottajan nimi ja yhteystiedot
 • Tieto irtisanoutumisesta
 • Aika ja paikka sekä allekirjoitus
 • Jos haluat, voit pyytää allekirjoituksellesi myös todistajat.

  Usein irtisanoutuminen tapahtuu kuitenkin suullisesti esim. esimiehen kanssa keskustelemalla.

  Irtisanomisaika

  Työsopimuslaissa on yleiset säännökset irtisanomisajoista. Jollei muusta sovita, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat:
  1. 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta
  2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

  Työtodistus

  Muistathan pyytää työsuhteen päätyttyä työtodistuksen. Työtodistukseen tulee kirjata työsuhteen kesto ja työtehtävät. Voit myös pyytää työnantajaa merkitsemään todistukseen työsuhteen päättymissyyn ja/tai arvion työtaidosta ja käytöksestä.

  Lisätietoa työtodistuksesta saat täältä.  Katso tästä Monsterin sivuilla julkaistut UUSIMMAT TYÖPAIKAT.

  Varmista että työnantaja voi löytää myös sinut, TALLENNA CV Monsteriin.