Skip Nav

Monsterin yksityisten CV-tietokantojen isännöintipalvelu

Tarvitsetko lisää apua?

Tarvitsetko apua käyttäjätilille kirjautumiseen? Ota meihin yhteyttä.

Haluatko tehdä yksityisyyttä koskevan valituksen tai esittää kysymyksen, johon ei ole vastattu usein kysytyissä kysymyksissä? Voit tehdä sen täällä.

 

Monsterin yksityisten CV-tietokantojen isännöintipalvelua koskevat käytännöt 

Monster tarjoaa asiakkailleen useita yksityisten tietokantojen isännöintiin ("isännöidyt tietokannat") liittyviä palveluita sekä mahdollisuutta käyttää tiettyjä Monsterin sovelluksia sellaisten tietokantojen yhteydessä. Isännöityjen tietokantojen isännöijänä toimii Monster käyttäen joko Monsterin omia palvelimia tai kolmannen osapuolen palvelimia (sopimusehtojen mukaisesti), ja nämä tietokannat eivät ole osa Monsterin verkkosivusto(j)a. Monster ei omista isännöityjen tietokantojen sisältämiä ja hakemuksiimme sisältyviä tietoja. Nämä isännöidyt tietokannat voivat sisältää henkilötietoja esimerkiksi työpaikkoja hakeneista henkilöistä sekä asiakkaidemme olemassa olevista työntekijöistä. Näihin tietoihin voi sisältyä yhteystietoja, työ- ja opiskeluhistoriatietoja, tietoja työtä koskevista mieltymyksistä ja muita tietoja riippuen asiakkaasta ja käytettävästä sovelluksesta sekä joissakin tapauksissa myös henkilökohtaisia tunnistetietoja ("henkilötiedot").

Monster toimii tietojen käsittelijänä asiakkaille, jotka omistavat näitä isännöityjä tietokantoja ja jotka käyttävät niiden sisältämiä tietoja sovelluksillamme. Noudatamme siksi tiukasti näiden asiakkaiden ohjeita ja näiden asiakkaiden kanssa solmimiamme sopimuksia. Monsterin asiakkaat toimivat kaikkien tällaisten isännöityjen tietokantojen sisältämien tietojen hallinnoijina. Tällaisten tietokantojen sisältämät tiedot, mukaan lukien hakemuksiimme sisältyvät tiedot, kuuluvat asiakkaan yksityisyyskäytäntöjen piiriin. Jos olet hakenut töihin asiakkaamme palvelukseen tai olet asiakkaamme työntekijä, katso tietojesi yksityisyyden suojaa koskevat tiedot kyseisen asiakkaan verkkosivuilta tai ota yhteyttä kyseisen asiakkaan henkilöstöjohtajaan. Jos haluat lisäksi päästä katsomaan henkilötietojasi, kohdista asiaa koskeva pyyntö suoraan asiakkaallemme (potentiaalinen tai nykyinen työnantajasi). Asiakkaamme pyytäessä autamme asiakastamme näissä asioissa.

Monster ei ole vastuussa asiakkaidensa yksityisyyskäytännöistä ja -menettelyistä.

Monster tunnustaa Euroopan unionin ja Sveitsin asettaman tiukan tietosuojan EU:n ja Sveitsin kansalaisten henkilötiedoille, ja Monster täten noudattaa Yhdysvalloista saamiensa EU:n ja Sveitsin kansalaisia koskevien henkilötietojen osalta toiminnassaan Yhdysvaltain ja EU:n välisiä Safe Harbor -tietosuojaperiaatteita ja Yhdysvaltain ja Sveitsin välisiä Safe Harbor -tietosuojaperiaatteita (yhteisesti "Safe Harbor -periaatteet"). Tausta- ja lisätietoa Safe Harbor -periaatteista sekä Monsterin mukanaolo Safe Harbor -periaatteita noudattavien organisaatioiden luettelossa on nähtävissä Yhdysvaltain kauppaministeriön (U.S. Department of Commerce) verkkosivustolla osoitteessa www.export.gov/safeharbor.

Voimaantulon ajankohta: Lokakuu 2011