Tensori

Tensori
PL 24
40101 Jyvaskyla

Yrityksen sijainnit

Osoite

PL 24
40101 Jyvaskyla

Työpaikan ominaisuudet: 

Henkilökohtainen koulutus- tai kasvubudjetti
Joustavat työajat
Matala organisaatiohierarkia
Startup-henki