Skip to main content

Päätoiminen tuntiopettaja erityisopetukseen

Etsimme joukkoomme laaja-alaista erityisopettajaa lukuvuodeksi 2022-2023 määräaikaiseen työsuhteeseen. Koulussamme työskentelee kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, mutta lukemisenkehittämishankkeen kautta olemme saaneet mahdollisuuden palkata täksi lukuvuodeksi myös kolmannen.

Karakallion koulu on noin 440 oppilaan yläkoulu Leppävaaran alueella. Koulussamme on painotettua musiikin opetusta. Koulumme vahvuuksia ovat hyvien perustaitojen saaminen jatkokoulutusta varten hyvähenkisen opettajakunnan johdolla. Kasvatustavoitteet ovat elämänmyönteisyys ja oppilaan kehityksen tukeminen monipuolisesti. Koulussamme on luokkamuotoista erityisopetusta sekä joustavaa perusopetusta.
Työyhteisömme vahvuuksia ovat hyvä yhteishenki, toimivat käytänteet ja ammatillisesti kannustava ilmapiiri.

Koulun nimi ja osoite: Karakallion koulu, Kotkakuja 5, 02620, Espoo
Työaika: OVTES:in mukainen
Haettava tehtävä on määräaikainen ja virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Asetuksen 9 §:n mukaisesti perusopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävään valitulta odotetaan kiinnostusta inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasaa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden kehittämistä kohtaan, opetussuunnitelman mukaista toimintatapaa, tiimityöskentelytaitoja, tieto- ja viestintäteknistä osaamista sekä taitoa tehdä yhteistyötä huoltajien, sidosryhmien ja koulun henkilökunnan kanssa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme sitoutumista työyhteisössä yhdessä sovittuihin pelisääntöihin, työkokemusta yläkoulusta ja yhteisopettajuudesta, kokemusta eri kieli- ja kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa työskentelystä, osaamista tuen asiakirjojen tekemiseen, oppilasmyönteistä asennetta sekä joustavaa työotetta.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa vs. rehtori Miia Muurinen, 040 1862354, miia.muurinen@espoo.fi ja apulaisrehtori Susanna Koponen, 040 6393026, susanna.m.koponen@opetus.espoo.fi
Työpaikan osoite: Kotkakuja 5, 02620 ESPOO
Palkkaus: OVTES:in mukainen
Työ alkaa: 1.9.2022 - 31.7.2023
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 30.08.2022 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2106-22/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 17.08.2022
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11569366

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Want new jobs emailed to you?Subscribe search agent

Päätoiminen tuntiopettaja erityisopetukseen

Espoo
Temporary & project work, Full time

Published on 30.08.2022

Share this job now

Want new jobs emailed to you?Subscribe search agent