Skip to main content

Similar jobs like this one

Sosiaalityöntekijä

Haemme sosiaalityöntekijää perheneuvolan Lännen työryhmään. Toimipisteemme sijaitsee Pohjois-Haagassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Virka on avoinna 1.8.2021 alkaen, tehtävän aloitusaika sopimuksen mukaan.

Perheneuvolassa sosiaalityö toteutuu osana moniammatillista tiimiä, johon Lännen työryhmässä kuuluu seitsemän sosiaalityöntekijää ja kahdeksan psykologia. Lisäksi käytössämme on lastenpsykiatrin ja toimistotyön palvelut. Työsi tukena on paitsi työryhmän vankka ja monipuolinen osaaminen myös ammatillinen työnohjaus, ryhmätyönohjaus, perheneuvolan oma perehdytyskoulutus ja jatkuva täydennyskoulutus.

Perheneuvolan asiakkaita ovat perheet, joilla on huolta lapsen kasvusta ja kehityksestä, vanhemmuudesta, perheen vuorovaikutuksesta sekä perhettä kohdanneista kriiseistä. Yhteistyössä perheen ja huoleen liittyvän verkoston kanssa luomme työskentelysuunnitelman tilanteen korjaamiseksi tai helpottamiseksi.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijä on vanhemmuuden, kasvatuksen ja perheen vuorovaikutussuhteiden asiantuntija, joka psykologityöparin kanssa psykoterapeuttisin ja kohtaavan sosiaalityön menetelmin toteuttaa työskentelysuunnitelmaa.
Lisäksi sosiaalityöntekijä osallistuu asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin, jonka aikana lapsia ja vanhempia tuetaan moniammatillisesti ja ohjataan tarvittaviin palveluihin. Kun asiakkaana on erityistä tukea tarvitseva lapsi, sosiaalityöntekijä on hänen vastuusosiaalityöntekijänsä.

Perheneuvolan sosiaalityö on jatkuvasti uutta etsivää, monipuolisia menetelmiä käyttävä, luovaa ja vahvaan yhteistyöhön perheiden kanssa pohjautuvaa työtä.
Tehtävään sisältyy myös oman työn ja osaamisen jatkuva kehittäminen moniammatillisen tiimin jäsenenä osana perhekeskustoimintaa sekä rakenteellinen sosiaalityö.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan.
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Tehtävässä edellytetään tartuntalain mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luetaan työkokemus kasvatus- ja perheneuvonnasta, sekä myös muu lapsiperheiden parissa tehty vanhemmuuden ja perhesuhteiden tukea sekä lapsen/nuoren mielenterveyttä edistävä sosiaalityö.
Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus sekä muu lasten/nuorten ja perheiden hoidolliseen kohtaamiseen valmiuksia antava lisäkoulutus.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-461-21. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Yhteystiedot: Aija Aromaa, johtava sosiaalityöntekijä p. 09 310 47461 (11.8. alkaen)
Eva Bützow-Uoti, johtava psykologi, p. 09 310 44959 (2.8. alkaen)
Työpaikan osoite: Kaupintien 11 A, 00440 HELSINKI
Palkkaus: 3496,34
Työ alkaa: 1.9.2021
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 16.08.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=SOTE-01-461-21
Ilmoitus jätetty: 02.08.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä