Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Suositellut työpaikat

Apulaisosastonhoitaja Sisätaudit

Haemme apulaisosastonhoitajaa vakituiseen toimeen Peijaksen sairaalan sisätautien vuodeosastoille S2 ja S3

Osastoilla hoidetaan sisätautipotilaiden lisäksi kardiologisia ja hematologisia potilaita. Osastoilla on yhteensä 62 potilaspaikkaa. Apulaisosastonhoitaja työskentelee pääsääntöisesti osastolla S3.

Apulaisosastonhoitaja toimii yhteistyössä molempien osastojen osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajien kanssa.

Apulaisosastonhoitajan tärkein tehtävä on toimia osastolla S3 opetushoitajana: kouluttaa ja perehdyttää henkilökuntaa sekä osallistua toiminnan kehittämiseen. Apulaisosastonhoitaja kehittää hoitokäytänteitä ja jalkauttaa niitä. Apulaisosastonhoitaja on mukana kliinisessä hoitotyössä, kehittämistyössä ja työhön sisältyy myös päivittäisjohtamista. Työ on kaksivuorotyötä.

Hakijalta edellytetään hyvää sisätautien hoitotyön tuntemusta, tietoteknistä osaamista, hyviä työyhteisötaitoja, paineensietokykyä, sitoutumista sekä kehittämisvalmiuksia. Tehtävässä edellytetään kehittämisosaamista ja henkilöstön ohjaus- ja opetusvalmiutta. Pedagogiset opinnot ja osaaminen ovat hakijalle eduksi.

Olet etsimämme henkilö, mikäli tartut työhön oma-aloitteisesti ja positiivisella otteella, muita kannustaen. Omaat hyvät yhteistyötaidot ja organisointikyvyn. Lisäksi arvostamme kykyä työskennellä itsenäisesti sekä hyvää paineensietokykyä. Kokemus erikoisairaanhoidosta ja esimiestyöstä katsotaan eduksi.

Tehtävän kelpoisuusehdot

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuva kokemus tai alempi korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon ja soveltuva kokemus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys ja soveltuva kokemus tai alan opistoasteen tutkinto täydennettyinä johtamisen tai hallinnon opinnoilla ja soveltuva kokemus ja lisäksi laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Yhteystiedot

oh Suvi-Päivikki Vuoksenranta puh. 050 427 9498 tai johtava ylihoitaja Eija Rissanen puh. 050 427 2652