Skip to main content

Erikoissuunnittelija (meriluonnonsuojelu), Rannikon luontopalvelut

Me Metsähallituksessa kasvatamme huomista. Hoidamme ja suojelemme luontoa, luomme mahdollisuuksia vastuulliselle liiketoiminnalle, tuotamme kestävästi hoidetuista metsistä uusiutuvaa raaka-ainetta sekä tarjoamme mahdollisuuksia nauttia luonnosta retkeillen ja eräillen. Miljoonat ihmiset saavat työstämme iloa, terveyttä ja hyvinvointia. Meitä on yli tuhat ympäri Suomen, liity osaksi monimuotoista joukkoamme.

15.9.2021 käynnistynyt LIFE-IP BIODIVERSEA - Enhancing the marine and coastal biodiversity of the Baltic Sea in Finland and promoting the sustainable use of marine resources -projekti keskittyy meriluonnon suojeluun EU:n LIFE Integrated Projects Nature -rahoituksella. Hanketta koordinoi Metsähallitus ja mukana on kahdeksan kumppaniorganisaatiota. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 19,9 M€. 

Hankkeen päätavoitteena on tehostaa meriluonnon suojelua, edistää merien kestävää käyttöä ja yhteensovittaa eri toimia Suomen meri- ja rannikkoalueilla. Hankkeen aikana parannetaan tietokantoja erityisesti vedenalaisista luontoarvoista ja niiden monimuotoisuuden merkityksestä, tunnistetaan luontoarvoihin kohdistuvia paineita, kehitetään ja toteutetaan vedenalaisia kunnostus- ja ennallistamistoimenpiteitä ja seurataan toimenpiteiden vaikutuksia. Projektissa tarkastellaan lainsäädännön kehittämistarpeita, tunnistetaan ja selkeytetään eri toimijoiden rooleja ja vastuita meriluonnonsuojelussa, arvioidaan nykyisen suojelualueverkoston riittävyyttä ja ehdotetaan uusia meriluonnonsuojelukeinoja. Projektin tavoitteena on myös edistää vuorovaikutusta mereisten toimijoiden välillä, lisätä ympäristökasvatusta Itämeren monimuotoisuudesta ja edistää kestävää matkailua mereisillä luonnonsuojelualueilla ja kansallispuistoissa.

Haemme joukkoomme erikoissuunnittelijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen LIFE-IP BIODIVERSEA -hankkeeseen, Rannikon luontopalvelut -yksikön meriluonnonsuojelun tiimiin.  Aloitus 1.11.2021 tai sopimuksen mukaan.

Erikoissuunnittelijana

 • Osallistut LIFE-IP BIODIVERSEA -hankkeen hallinnolliseen työhön, tekniseen ja taloudelliseen seurantaan, raportointiin ja viestintään
 • Tuet projektipäällikköä hankkeen toteuttamisessa, yhteydenpidossa kumppaneiden välillä, projektikokonaisuuden koordinoinnissa
 • Toimit projektipäällikön sijaisena
 • Osallistut suojelualueverkoston hoito- ja kunnostussuunnitelman sekä vedenalaisen seurantaverkoston kehittämiseen ja käytännön töiden toteutukseen
 • Osallistut tarvittaessa myös muihin meriluonnonsuojelun töihin.

Tehtävässä menestyminen edellyttää

 • Soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • Kokemusta projektitoiminnasta 
 • Kokemusta vedenalaisten kartoitusten ja kunnostusten suunnittelusta ja toteutuksesta
 • Meriluonnonsuojelun tuntemista sekä ymmärrystä olemassa olevan vedenalaisen luontotiedon käyttömahdollisuuksista
 • Hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • Sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa 
 • Itsenäistä työskentelyotetta sekä oman työn johtamisen taitoja ja organisointikykyä 
 • Halua oppia uutta.

Eduksi katsomme

 • Aiemman kokemuksen LIFE-hankkeista
 • Viestintäosaamisen 
 • Metsähallituksen tietojärjestelmien tuntemisen
 • Tutkimussukelluskoulutuksen tai vastaavan
 • Kokemuksen merellä työskentelystä ja kyvyn liikkua itsenäisesti merellä.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja innostavan työympäristön ja erilaisia arvoja ja tavoitteita yhteensovittavan, haastavan tehtäväkentän. Pääset osaksi mielenkiintoista toimialaa, moniammatillista työyhteisöä ja mukavaa tiimiä. Palkkaus määräytyy Metsähallituksessa noudatettavan palkkausjärjestelmän mukaisesti työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella. Tehtävän toimipaikkana on joku Rannikon alueyksikön toimipisteistä (Tikkurila, Turku, Pori tai Vaasa).

Täytäthän sähköisen hakemuksen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 27.10.2021 osoitteessa www.metsa.fi/avoimet-tyopaikat 

Pyydämme liittämään mukaan myös CV:si.

Annamme mielellämme lisätietoja tehtävästä. Kysymyksiisi vastaa luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki, anu.riihimaki@metsa.fi