Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Suositellut työpaikat

Erikoistuva lääkäri Lastentaudit

Neljä erikoistuvaa lääkäriä, Lastentaudit

Lasten ja nuorten sairaudet, Yleispediatrian linja, Jorvin sairaala

Lastentauteihin erikoistuvan lääkärin tehtävät kahden vuoden määräaikaisissa koulutusviroissa HUS Lasten ja nuorten sairaudet tulosyksikössä Jorvin sairaalassa. Virkoihin liittyy päivystysvelvollisuus Jorvin sairaalan lasten yhteispäivystyksessä, jossa hoidetaan myös yleislääketieteen erikoisalan < 16 vuotiaita päivystyspotilaita.

Virkoihin valituilla tulee olla suomalaisen yliopiston myöntämä opinto-oikeus lastentautien erikoislääkärikoulutukseen sekä erikoistumiskoulutukseen kuuluva yhdeksän kuukauden terveyskeskuspalvelu suoritettuna. Hakemukseen tulee liittää ammatinharjoittamislupa (Valvira) ja tieto erikoistumiskoulutukseen kuuluvasta yhdeksän kuukauden terveyskeskuskoulutuksen suorittamisesta.

Myös epäpätevät hakijat, joilla ei vielä ole opinto-oikeutta lastentauteihin, voivat hakea virkoja. Pätevien hakijoiden puuttuessa virkoja täytetään sijaisilla.

Virkojen aloitusajankohdista sovitaan jokaisen hakijan kanssa erikseen.

 

Tehtävän kelpoisuusehdot

Laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6 pykälän 2 mom. mukainen lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rekisteriote.

 

Yhteystiedot
Yleispediatrian linjajohtaja, ylilääkäri Anne Wikström puh. 050 427 2854, osastonylilääkäri Timo Klemola, puh. 050 428 4479

Erikoistuva lääkäri Lastentaudit

HUS
Espoo
Kokopäiväinen
Muu koulutustaso

Julkaistu 13.08.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus