Skip to main content

Kehittämispäällikkö HUS Diagnostiikkakeskus

Haemme HUS Diagnostiikkakeskukseen Asiakkuudet -vastuuyksikköön kehittämispäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.12.2021 lukien.

Tärkeimpiä tehtäviäsi ovat asiakasraportointikokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen sekä kehittäminen automaattisesti päivittyviksi vakioraporteiksi. Tehtävänäsi on kartoittaa ja kuvata asiakastarpeet, yhtenäistää eri vastuualueiden asiakasraportointia ja suunnitella asiakastarpeita vastaava, selkeä asiakasraportoinnin kokonaisuus tukemaan sekä omaa että asiakkaittemme toimintaa ja päätöksentekoa. Työparinasi on erikoissuunnittelija, jonka kanssa yhteistyössä rakennat vakioraportteja, koulutat ja tuet sekä asiakkaita että HUS Diagnostiikkakeskuksen vastuualueita asiakasraporttien omatoimiseen käyttöön.

Kehittämispäällikkö tekee tiivistä yhteistyötä asiakkuustiimin, tuotantopäällikköjen, kehittämispäällikköjen, talouspäällikön sekä HUS Tietohallinnon tiedonhuoltajien ja raportoinnin kehittäjien kanssa HUS Diagnostiikkakeskuksen raportoinnin kokonaisuuden rakentamisessa. Kehittämispäällikkö voi toimia tarvittaessa myös projektipäällikkönä näissä yhteisissä hankkeissa. Tehtävänkuvaa voidaan myös laajentaa/muokata valitun henkilön osaaminen huomioiden.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vankkaa kokemusta raportointijärjestelmistä, raportoinnin kehittämistehtävistä, vahvaa projektinhallinnan kokemusta, sekä hyviä tietoteknisiä taitoja. Asiakasraportointi perustuu tietoaltaalta saatavaan dataan, joten kyky hahmottaa eri lähdejärjestelmien tietosisältöjä ja -virtoja on tärkeää. Tehtävässä tarvitaan myös erinomaisia neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä tarttua oma-aloitteisesti sekä rutiini- että kehitystehtäviin ja kykyä toimia laajassa yhteistyöverkostossa. Työ on ajoittain kiireistä ja aikataulutettua, joten tehtävässä menestyminen edellyttää oman työn priorisointia ja valmiutta reagoida nopeasti tilanteen vaatiessa.

Kehittämispäälliköltä odotetaan:
-    työkokemusta isojen organisaatioiden raportoinnin kehittämisestä ympäristössä, jossa on monia toimittajia, yhteistyötahoja ja useita tietojärjestelmiä
-    kykyä hahmottaa liiketoiminta- ja tietojohtamisen tarpeita
-    itsenäistä työotetta, paineensietokykyä ja sinnikkyyttä viedä projekteja eteenpäin
-    hyviä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja
-    kokemusta BI-sovelluksista (esim. Power BI)
-    soveltuva koulutus ylempi korkeakoulututkinto (esim. tekniikka, kauppatiede, matemaattis-luonnontiede)
-    kielitaito: englanti ja suomi
-    katsomme eduksesi pilviteknologioiden (esim. Azure, AWS, Google Cloud Platform) osaamisen.

Tehtävässäsi pääset edistämään asiakaslähtöistä yrityskulttuuria. Työsi on aidosti merkityksellistä myös asiakkaillemme!

Tarjoamme kattavan perehdytyksen ja monipuolisen työn innostavassa työyhteisössä. Meillä HUSissa olet osa huippuammattilaisten joukkoa. HUSin työntekijänä saat usean sadan euron kulttuuri- ja liikuntaetuuden, henkilökunta-alennuksia esimerkiksi terveyttä edistävistä palveluista useista liikuntakeskuksista sekä useilta eri yrityksiltä. Tarjoamme myös työsuhdematkalippustelin sekä mahdollisuuden hakea työsuhde- ja loma-asuntoja.

Tule onnellisten ihmisten joukkoon! Haku päättyy 27.10.2021.

Tehtävän kelpoisuusehdot

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuva kokemus.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Yhteystiedot

Asiakkuuspäällikkö Anna-Kaisa Saloranta, p. 050-4277300
keskiviikkona 13.10 klo 9-10
perjantaina 15.10. klo 14-15.
maanantaina 18.10. klo 15-16
 

Kehittämispäällikkö HUS Diagnostiikkakeskus

HUS
Helsinki
Kokopäiväinen
Muu koulutustaso

Julkaistu 13.10.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus