Skip to main content

Lossinkuljettaja Kortesalmen lossille / Färjförare till Kortesalmi färjan

Suomen Lauttaliikenne -konserni on valtion omistama varustamo, joka liikennöi sekä yhteysaluksilla että maantielautoilla. Vuosittain kyydissämme kulkee yli 4 miljoonaa ajoneuvoa ja 10 miljoonaa matkustajaa. Palveluksessamme on yli 300 työntekijää 44 reitillä ympäri Suomea. Lue lisää toiminnastamme: finferries.fi.

Haemme LOSSINKULJETTAJAA toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen Kortesalmen lossille Järvi-Suomeen. Työ alkaa sopimuksen mukaan elokuussa tai sen jälkeen.

Finferriesin lossinkuljettaja on täysi-ikäinen, luotettava ja yhteistyökykyinen, jolle turvallisuusajattelu on luontaista.

Koulutamme sinut tehtävään. Lossinkuljettajalta vaadittavan lossinkuljettajan todistuksen voi saada nopeallakin aikataululla Finferriesin järjestämän ilmaisen koulutuksen kautta.

Lossinkuljettajan tulee omata seuraavat pätevyydet:

  • lossinkuljettajan todistus tai sitä korkeampi kansipäällystön ammattipätevyys
  • lääkärintodistus soveltuvuudesta lossinkuljettajaksi (alle 3 vuotta vanha)
  • aluksen radioaseman käyttöön oikeuttava pätevyystodistus eli henkilökohtainen VHF meriradioliikenteen pätevyystodistus tai ammattiradiopätevyystodistus (SRC) sekä tarvittava viestintäviraston hyväksyntätodistus.
  • voimassa oleva hätäensiapu-todistus tai EA1 (alle 3 vuotta vanha)
  • Tieturva 1 -todistus

Tarjoamme sinulle vastuullisen tehtävän asiakassuuntautuneessa varustamossa, hyvät henkilöstöedut, vakaan työnantajan ja vaihtelevan ja mukavan työympäristön.

Hakuaika päättyy 29.6.2022. Vapaamuotoiset hakemukset liitteineen rekry@finferries.fi.

Lisätietoa antaa työturvallisuus- ja liikennejohtaja Matti Markkanen puh. 040 637 5335, arkipäivinä klo 10–11.
 

*****

Koncernen Finlands Färjetrafik är ett statsägt rederi som sköter både förbindelsebåts- och färjetrafik. Vi transporterar årligen cirka 4 miljoner fordon och 10 miljoner passagerare. Koncernen har över 300 anställda och opererar på 44 rutter runtom i landet. Läs mera om vår verksamhet: finferries.fi.

Vi söker en FÄRJFÖRARE för tillsvidare ikraftvarande heltidsanställningsförhållande till Kortesalmi färjan i Insjöfinland. Arbetet börjar enligt överenskommelse i augusti eller senare.

Finferries färjförare är myndig, pålitlig samt samarbetsvillig och för hen är säkerhetstänkandet naturligt.

Vi utbildar dig till uppgiften. Du behöver ett vajerfärjförarintyg, som kan fås med snabb tidtabell genom en gratis utbildning som Finferries ordnar.

Färjföraren skall ha följande behörigheter:

  • vajerfärjförarintyg eller högre däcksbefälsbehörighetsbrev
  • läkarintyg som intygar att den sökandes hälsotillstånd är lämpligt för att köra färja (under 3 år gammalt)
  • certifikat som berättigar personen att använda fartygets radiostation d.v.s. individuellt VHF certifikat för maritim radiokommunikation eller examen för radiooperatörer (SRC) och ett intyg över godkännande beviljat av trafik- och kommunikationsverket.
  • nödförstahjälp -intyg eller FHJ1 (under 3 år gammalt)
  • vägskydd 1 -intyg

Vi erbjuder dig en ansvarsfull uppgift i ett kundorienterat rederi, bra personalförmåner, en stabil arbetsgivare och en varierande arbetsmiljö.

Ansökningstiden går ut den 29.6.2022. Fritt formulerade ansökningar med bilagor skickas till rekry@finferries.fi.

Tilläggsinformation ges av arbetsskydds- och trafikdirektör Matti Markkanen tel. 040 637 5335 vardagar kl. 10–11.

Lossinkuljettaja Kortesalmen lossille / Färjförare till Kortesalmi färjan

Suomen Lauttaliikenne Oy
93999 Kortesalmi
Kuopio
Vakituinen

Julkaistu 23.06.2022

Jaa työpaikkailmoitus