Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Projektipäällikkö

Helsingin kaupunki kehittää esihautomo- ja hautomotoimintaa yhdessä korkeakoulujen kanssa "Kampusinkubaattorit"-hankkeen myötä 2021-2024. Hanke osaltaan vahvistaa korkeakoulujen roolia kansainvälisesti kilpailukykyisinä innovaatio- ja yritystoiminnan keskittyminä, sekä lisää Helsingin houkuttelevuutta yrityksille ja sijoittajille.

Hankkeen tavoitteena on lisätä TKI- ja opiskelijalähtöisen yritystoiminnan määrää ja laatua, ja synnyttää 100 uutta yritystä Helsinkiin vuosittain ohjelmakauden aikana. Hanke tuottaa Helsingin kampuksille uusia esihautomoita ja hautomoita sekä vahvistaa jo toimivia hautomokonsepteja, palvelumalleja ja -polkuja yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen liittyen.

Rekrytoitava projektipäällikkö vastaa Kampusinkubaattorit-hankkeen operatiivisesta johtamisesta ja toteutuksesta.

Tehtäväkokonaisuuteen sisältyy erityisesti:

- Esihautomo- ja hautomotoiminnan konseptointi ja kehittäminen yhdessä korkeakoulujen kanssa
- Kaupungin ja korkeakoulujen välisen yhteistoiminnan ja toimenpiteiden johtaminen ja koordinaatio
- Toiminnan seuranta ja vaikutusten jatkuva arviointi korkeakoulujen kanssa sovittujen mittareiden pohjalta
- Ohjausryhmien kokousten valmistelu ja hankeraportointi ohjausryhmissä
- Hankkeen budjetti- ja talousvastuu
- Koordinaatio hankkeesta vastaavien elinkeino-osaston yksiköiden (Innovaatiot ja uudet kokeilut- ja NewCo-yksiköt) ja muiden sisäisten sidosryhmien välillä
- Hankeviestinnän toteutus yhdessä nimetyn viestintäasiantuntijan kanssa.

Tehtäväkokonaisuus edellyttää kokemusta vaativien innovaatio- ja kehittämishankkeiden johtamisesta, korkeakouluyhteistyöstä, sekä uuden yritystoiminnan kehittämisestä. Helsingin kaupunki solmii yhteistyösopimukset useiden korkeakoulujen kanssa ja työssä korostuu tarve hallita useita tehtäväalueita ja asioita samanaikaisesti.

Työ vaatii paljon itsenäistä harkintaa, sekä jatkuvaa tiedonhankintaa mm. hankkeen sisältöalueisiin liittyvistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista, vaikutusten arvioinnista, sekä TKI-lähtöisen yrittäjyyden edistämisestä.

Tehtäväkokonaisuus edellyttää myös erinomaisia yhteistyötaitoja ja aktiivista vuoropuhelua hankeosapuolten, sekä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden ja ekosysteemitoimijoiden kanssa.

Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, sekä hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävässä edellytetään tuntemusta korkeakoulujen toimintaperiaatteista. Kampuskohtaisen yhteistyön lisäksi, työssä korostuu myös eri osapuolten yhteisten intressien yhteensovittaminen sekä kampusten välinen, verkostomainen yhteistyö. Kaupunkiorganisaatiotuntemus luetaan eduksi.

Yhteystiedot: Johtava asiantuntija Heidi Humala puh. 09 3103 6499 (soittoajat: to 6.5. klo 11-12, pe 7.5. klo 14-15, ti11.5. klo 10-11)
Työpaikan osoite: Unioninkatu 28, 00100 HELSINKI
Palkkaus: 4286,35 €
Työ alkaa: alkaen mahd. pian, päättyen 30.4.2024.
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 18.05.2021 klo 16:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KANSLIA-01-26-21
Ilmoitus jätetty: 04.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Projektipäällikkö

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 18.05.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus