Skip to main content

Sosiaalityöntekijä Nestoriin

Tule meille työkaveriksi! Haemme Espoon kaupungin vanhusten palvelujen tulosyksikön Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestoriin sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan.

Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorissa neuvotaan, palveluohjataan ja tehdään palvelutarpeen arviointeja sekä palveluihin liittyvät päätökset espoolaisille ikääntyneille.
Yksikössä työskentelee monialainen asiantuntijajoukko. Sosiaalityöntekijät kuuluvat Asumisen palveluohjaus ja sosiaalityö -tiimiin ja tiimissä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 9 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaajaa ja hoitokoordinaattori.

Seniorineuvonta Nestorissa painottuu pääasiassa kotona asuvien asiakkaiden laaja-alainen palvelutarpeen arviointi sekä kotona asumisen tukeminen sosiaalityön keinoin. Asumisen palveluohjauksen tiimissä huolehditaan myös virka-aikaisesta kriisitilanteiden hoitamisesta, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä vanhusten palveluiden asiakkaille sekä lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen sijoitustoiminnasta. Yksikössä tehdään työtä alueellisesti yhteistyössä osana monialaista tiimiä sekä muiden palveluverkoston toimijoiden kanssa. Sosiaalityöntekijöiden työpanosta jaetaan alueellisen kotona tehtävän työn lisäksi pitkäaikaishoidon asumisyksiköiden asukkaiden sosiaalityöhön sekä Espoon sairaalan osastoille.

Osana tiimiämme sosiaalityöntekijän on mahdollista tehdä vaikuttavaa työtä espoolaisten ikäihmisten parissa.

Työpaikan nimi: Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori

Työaika: 38h 15min/vko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala:
SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta ja kykyä tiimi- ja verkostotyöhön.

Arvostamme kokemusta monialaisesta tiimityöstä sekä kehittämismyönteisyyttä.

Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa.

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Sanna Taina, p. 0468772733, sanna.taina@espoo.fi. Parhaiten tavoitettavissa sähköpostilla.
Työpaikan osoite: Karvasmäentie 6, 02740 ESPOO
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka: 3424,78 €/kk
Työ alkaa: 14.12.2021 tai sopimuksen mukaan
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 13.12.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-02-1660-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 22.11.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11071160

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Sosiaalityöntekijä Nestoriin

Espoo
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 22.11.2021

Jaa työpaikkailmoitus