Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Tapahtuma- ja teatterialan opettaja-koordinaattori

Savonlinnassa, Saimaan saaristokaupungissa sijaitseva Ammattiopisto Samiedu tarjoaa laatupalkittua ammatillista koulutusta. Samiedun tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa tulevaisuuden osaajia sekä mahdollistaa kaikille oman osaamisen elinikäinen kehittäminen. Samiedussa opiskelee vuosittain yli 1600 eri ikäistä tutkinto-opiskelijaa ja kokonaisopiskelijamäärä kipuaa 4500 henkilöön. Lisäksi teemme laajaa hanke- ja kehittämistoimintaa yritysten ja koko seutukunnan hyväksi. Haluatko liittyä huippujoukkoon?

www.samiedu.fi

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu hakee

TAPAHTUMA- JA TEATTERIALAN OPETTAJAA JA KOULUTUSTEN ORGANISOIJAA

vakituiseen virkasuhteeseen 1.10.2021 alkaen.

Pitkäaikaisen opettajamme jäädessä eläkkeelle, haemme uutta opettajaa kehittämään esitys- ja teatteritekniikan koulutusta tulevaisuuden tapahtuma- ja teatterituotantojen tarpeisiin. Opettajan työnkuvaan kuuluu tapahtuma- ja teatteritekniikan opetus- ja ohjaustehtävät sekä koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen, verkossa ja muissa oppimisympäristöissä. Kiinteä osa opettajan tehtävää on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen, työelämäproduktioiden koordinointi sekä näyttöjen arviointi. Lisäksi opettajat osallistuvat aktiivisesti työelämäyhteistyön kehittämiseen, palveluliiketoimintaan sekä hanketyöhön.

Olet etsimämme henkilö, mikäli sinulla on vahvaa käytännön osaamista esimerkiksi esitys- ja näytäntötyön tuotantoprosesseista, lavastamisesta tai valo- ja äänisuunnittelusta, voit olla myös tapahtuma-alan ammattilainen. Olet systemaattinen organisoija ja kehittäjä, näet tärkeänä koulutuksen jatkuvan kehittämisen asiakaslähtöisesti. Toimit kiinteässä yhteistyössä tapahtuma- ja teatterialan toimijoiden kanssa. Työssä menestymistä edistää kyky hallita laajoja kokonaisuuksia sekä erinomainen palveluasenne. Olet innostunut työstäsi ja sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot. Olet ratkaisuhakuinen ja asiakaslähtöinen tiimipelaaja.

Opettajana toimit tiimin jäsenenä huolehtien opiskelijoiden ohjauksesta ja yksilöllisten polkujen toteutuksesta yhdessä muun tiimin kanssa. Lisäksi opettajat voivat toimia alan HOKS-ohjaajina vastaten opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta ja ylläpidosta. Arvostamme erityisesti aikaisempaa opettaja-/kouluttajakokemusta ja työkokemusta teatteritekniikan toimintaympäristöstä tai tapahtumatuotannoista. Tarjoamme merkityksellisen työn dynaamisessa toimintaympäristössä, innostuneen työilmapiirin ja erinomaiset mahdollisuudet kehittymiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (A986/1998 13 §) mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Soveltuva korkeakoulututkinto, esimerkiksi artenomi (AMK), medianomi (AMK) tai tapahtuma-alaan suuntaunut tradenomi (AMK), pedagogiset opinnot ja vähintään kolmen vuoden työkokemus opetettavalta alalta. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös muut hakijat huomioidaan. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon yleiset kelpoisuusvaatimukset (KVhL 303/2003 ja PL 731/1999).

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) osio C mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtvään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta.

Lisätiedot: 30.6.-5.7.2021 Toimialajohtaja Kirsi Kautonen, p. 044 550 6418, kirsi.kautonen@samiedu.fi sekä 19.7.2021 alkaen Tiimipäällikkö Anne Taiponen, p. 044 550 6692.

HUOM! Tehtävään haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Jätä hakemuksesi viimeistään 1.8.2021 klo 23.59 osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/ita-savon-koulutuskuntayhtyma/.

Lisätietoja tehtävästä antaa: Ilpo Niemelä, 040 185 1999, ilpo.niemela@adecco.fi

Tapahtuma- ja teatterialan opettaja-koordinaattori

Savonlinna
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 02.08.2021

Jaa työpaikkailmoitus