Viat voimavaroiksi?

Viat voimavaroiksi?

Työhaastattelussa jokainen yrittää olla edukseen. Kukin kertoo saavutuksistaan työelämässä ja opiskelussa, kyvyistään ja sopivuudestaan juuri tähän tehtävään. Niinpä kysymys, mikä on huonoin puolesi, sekoittaa koko pakan.

 

Ole täysin oma itsesi, on hurskas neuvo. Haastattelutilanteessa on kuitenkin tarkoitus antaa itsestään mahdollisimman hyvä kuva. Mikä vika olisi tarpeeksi mitätön, ettei se rikkoisi vaivalla luotua vaikutelmaa? Työsuorituksen heikentyminen paineen alla tai taipumus lykätä asian kuin asian aloittamista, vaikuttavat nopean harkinnan jälkeen liian vakavilta paheilta. Tosin ne ovat varsin yleisiä vaivoja.

 

Ehkä turvallisinta on mainita heikkoutena ominaisuus, joka ei juuri vaikuta työn hoitamiseen. Tarkkuutta vaativassa tehtävässä, esimerkiksi laskutuksessa, voi varmaankin mainita, että en siedä huolimattomuutta.

 

Vian pitäisi kuitenkin olla selvästi viaksi luokiteltava, niin ettei haastattelija epäilisi itsetuntemuksen puutteesta. Jos ei keksi itsestään yhtään huonoa puolta, onko silloin edes kiinnostunut itsensä kehittämisestä? Ellei pysty nimeämään yhtään tehtävän hoitamisen kannalta huonoa puolta itsessään, vaikuttaako ylimieliseltä?

Työnantajalle on ehkä tärkeintä kuulla, että henkilö on pohtinut osaamistaan ja puutteitaan. Jos hakijalla on realistinen kuva itsestään, se helpottaa sijoittumista työyhteisöön. Positiivista on myös se, että kehittää osaamistaan. Jos ruotsin kieli on päässyt ruostumaan, mutta käy iltakurssia taidon palauttamiseksi, asia on kunnossa. Ellei sitten tehtävässä vaadita lähes täydellistä ruotsin taitoa heti.

 

Työnhakija joutuu aina valitsemaan, mitä kertoo ja mitä jättää kertomatta. Ihan kaikkea ei tarvitse kertoa, ja asiat voi ilmaista monella tavalla. Silti voi olla rehellinen. Jos haastattelija jostakin syystä tietää, että työpaikan vaihdoksen takana on riitaiset välit esimiehen kanssa, asian voi kuitata melko lyhyesti. On parempi sanoa, että emme ole samaa mieltä yrityksen johtamiseen liittyvistä asioista, kuin syytellä esimiestään ja halventaa häntä.

 

Kiusaus kaunistella asioita vähenee, kun hakee osaamistaan vastaavaa paikkaa. Kotiläksyt kannattaa tehdä huolellisesti ennen haastattelua. Mitä osaamista ja ominaisuuksia kohdeyrityksessäsi arvostetaan? Paikasta riippuen sama ominaisuus voi olla heikkous tai vahvuus.

 

Jos jo työhaastattelussa vaikuttaa siltä, että pitää yrittää olla toisenlainen kuin on, millaista on työskennellä yrityksessä? Oman osaamisensa ja hyvien puoliensa korostaminen kuuluu asiaan, mutta ei haastattelussa kannata persoonallisuuttaan piilotella.

 

Johanna Koivunen
Tmi Selvä juttu